fbpx

De Spirituele Dimensie Cropped

Na onze geboorte dalen we langzaam maar zeker af in de materie. Van eenheid bewegen we naar afgescheidenheid. Waardoor we gaan handelen vanuit de persoonlijke wil. Tot we op het punt in ons leven aankomen dat het verlangen naar afstemming op onze oorspronkelijke essentie, op ons authentieke Weten en handelen weer naar de oppervlakte komt drijven. Wat maakt dat we los willen komen van de beknellende patronen, verwachtingen en oordelen van onze persoonlijkheid en de maatschappij. Onze innerlijke stem ontwaakt en nodigt ons uit om de weg terug naar heelheid af te leggen. Waarin de ervaring van eenheid op ons ligt te wachten. Het is de Spirituele dimensie in jouw horoscoop die deze weg belicht.  

De Spirituele dimensie van de horoscoop is de astrologie van de ziel

De Spirituele dimensie geeft het pad aan dat wordt gegaan door een ieder die als een vrij, oorspronkelijk en heel mens in het leven wenst te staan. Het is de astrologie van de ziel die weergeeft hoe wij in overeenstemming met onze essentie kunnen handelen. Hoe wij de levenskracht vrij, authentiek en mededogend tot uitdrukking kunnen brengen. En daarin trouw kunnen zijn aan ons diepste innerlijke Weten en onze verlangens.

Van de Spirituele Dimensie naar de Aardse Dimensie

Alvorens we dit pad kunnen gaan, hebben we in de huidige tijdsgeest eerst een persoonlijkheid te ontwikkelen en deze volledig te integreren. Zodat onze ziel zich met het aardse kan verbinden. Echter, wanneer we incarneren, zijn we hier niet meteen op afgestemd. We worden namelijk geboren in onze originele staat van Zijn, waarin we afgestemd zijn op ons zielsverlangen – dat gerepresenteerd wordt door Noordermaansknoop -, ons intuïtieve weten – gerepresenteerd door de Zwarte Maan zone – en het eenheidsbewustzijn – waarin het ‘ik’ illusoir is – gerepresenteerd door de Diamant. In andere woorden: we zijn nog volledig verbonden met de bron waardoor we nog vrij zijn van de vorm, van het ‘ik’, het ego. Daarom kunnen we ons nog verwonderen over alles om ons heen waardoor we kunnen creëren zonder na te denken. Het gebeurt gewoon.

Desalniettemin merken we naarmate de eerste jaren van ons leven verstrijken dat we er ook verstandig aan doen om tegelijkertijd te observeren hoe we ons ‘zouden moeten’ gedragen om te kunnen overleven. Zodoende nemen we gedragspatronen aan/over van onze ouders/verzorgers. Waarvan we verwachten dat het in onze behoeften zal voorzien. Ofwel we ontwikkelen een overlevingsstrategie.

Het kanaal naar de Spirituele Dimensie slibt dicht

En zo worden we steeds meer van onze Noorder- naar onze Zuidermaansknoop getrokken. Dit punt weergeeft de levensvormen en condities waarin wij onze persoonlijkheid, onze ik, verder vorm kunnen geven. Ook sluit in dit proces ons kanaal dat ons verbind met de Zwarte Maan zone waardoor we naar haar tegenovergelegen punt, de zone van Priapus bewegen. Dit is het gebied in de horoscoop dat samen met de Zuidermaansknoop de kenmerken van de overlevingsstrategie vormt. In de zone van Priapus worden dan ook de gangbare gedragingen weerspiegeld die je zonder veel moeite jezelf eigen maakt. Als laatste bewegen we van de Diamant weg richting onze Zwarte Zon. Dankzij de Zwarte Zon behouden we onze verbinding met het universum waardoor we nog steeds lichtpuntjes kunnen blijven ervaren waar we geïnspireerd van raken. En het leven niet continu als een verlammende overlevingsstrijd aanvoelt.

Dankzij de herinnering kunnen we onze spirituele groei ontsluiten

Hoewel we – vanwege overmacht – de banden hebben verbroken met de Noordermaansknoop, de Zwarte Maan Zone en de Diamant; ze vergeten doen we niet. Althans niet volledig. De herinnering blijft altijd ergens knagen en soms komen de energieën van deze punten als een lichtflits door je bewustzijn heen om je inzichten te verschaffen. Wellicht om je net dat zetje in de rug te geven dat je nodig had op dergelijke momenten. Doordat de herinnering in je bewustzijn blijft, maakt dat je het op een gegeven moment weer kunt her-inneren. Vaak wordt dit het moment van ‘ontwaken’ genoemd. Veelal voorafgegaan aan een intense of traumatische gebeurtenis die ervoor zorgt dat onze lang weggestopte angsten en wonden boven water komen drijven.

Cheiron: de sleutel tot het openen van de poorten naar de wijsheid van jouw ziel

Cheiron geeft op dit pad onze diepste wonden/trauma’s weer. En wordt daarom ook wel de Wounded Healer genoemd. Wat hem de heerser van de “inwijding” maakt. Ofwel, de sprong die je maakt wanneer je de oude bekende levenspatronen en gedragingen loslaat om jezelf af te stemmen op je diepere Weten zonder dat je de uitkomst hiervan kent. Cheiron toont ons daarom waar onze uitdagendste hindernissen liggen in dit leven. Die zijn ontstaan door hetgeen waar jij in vorige levens onder hebt geleden. En waardoor je nu pijn en onzekerheid aantrekt en ervaart in bepaalde levensgebieden. Dit heb je te overkomen om het pad van inwijding aan te gaan. Door ze te doorgronden, kan je ze helen. Waardoor je meer en meer in je kracht zult komen. Dat is the gift van Cheiron: uit onze pijn komt de schitterendste en edelmoedigste bloem tot bloei.

Saturnus: de liefhebbende maar strenge vader

Saturnus fungeert hierbij als de strenge maar liefhebbende vader die je tot halt roept wanneer je te makkelijk over iets heen stapt of juist wanneer je in extremen handelt. A.d.h.v. het sterrenbeeld en het huis waar hij in staat, laat hij zien waar je dit in vorige levens hebt gedaan. Waardoor we onszelf en/of anderen hebben verwond en dus karma hebben gecreëerd. Wanneer een soortgelijke situatie zich in dit leven voordoet, is het Saturnus die je uitnodigt om het dit keer anders aan te pakken opdat je je vrij kan maken van het karma uit vorige levens.

En wel door de angst die eraan ten grondslag ligt – gerepresenteerd door Cheiron – te transformeren naar vastberadenheid en motivatie. Een belangrijke vraag die Saturnus hierbij stelt is: “Waar maak je keer op keer dezelfde fouten? Ofwel: waar weiger je nog om op te groeien tot een verantwoordelijke volwassene?” Als Saturnus je deze vraag stelt, zal je dat kunnen merken doordat je ergens stagneert. Wat vervolgens gevoelens van frustratie en machteloosheid teweeg kan brengen wanneer je koppig Saturnus negeert. Het beste is om je eraan over te geven, want Saturnus geeft zich onder geen beding gewonnen.

Jupiter: al doende leert men

Op ditzelfde niveau kunnen we ook Jupiter tegen het lijf lopen. Alhoewel Jupiter bekend staat als de planeet van voorspoed, expansie en overvloed; heeft dit ook z’n limieten. Als we die limieten niet in acht nemen, maken we kennis met de keerzijde van de vreugdevolle Jupiter. Hij wil ons dan bewust maken van de meer gewichtige facetten van het leven. Om je tot inkeer te laten komen stelt hij vragen als: hoe tolerant ben je? Gedraag je je nu verantwoordelijk of juist onverantwoordelijk? Handel je nu vanuit blind optimisme in extremen of niet? En vooral vraagt hij je naar het “waarom” hiervan.

Pluto: I know nothing bad is going to happen, but the feeling can be so intense

Die grote angsten – die ik eerder noemde – worden opgeroepen door de energetische kracht van Pluto. Ze representeren oud karma wat je hebt opgedaan in vorige levens, maar toen niet hebt kunnen oplossen. En waarvoor je nu de kans hebt om ze alsnog te transformeren naar krachtbron door ze te doorgronden. Maar dat transformeren gaat niet zonder slag of stoot. Het is een heftig proces en gaat ook oneindig veel verder dan een uiterlijke gedragsverandering. Neptunes en Uranus dragen hier hun steentje in bij. Hoe? Dat is afhankelijk van het huis – de levensthematiek – waar ze in staan en de aspecten die ze vormen met de persoonlijke planeten en de assen van de chart.

Wanneer je de angsten die Pluto representeert ‘kraakt’, sterven deze of een ziekte in de ziel af waarvoor kracht, rust en wijsheid in de plaats komen. Waardoor je de kwaliteiten van jouw Zwarte Maan Zone en Noordermaansknoop kunt gaan manifesteren zonder dat je ego onderuit wordt gehaald. Er is dan sprake van een gezond ‘ik’-gevoel waarbij het als instrument van je Hogere Zelf fungeert. Waardoor jouw Zon, het licht dat je bent, onbevreesd zal stralen. Zo bouw je samen met Cheiron en Pluto een brug tussen de aardse realiteit en spirituele vernieuwing. Waarin je het pure geluk kunt ervaren.   

Het Gelukspunt en het Pars of Spirit

Wanneer we het pure geluk ervaren zijn we weer verbonden met het Gelukspunt. Dit is het punt dat weerspiegelt waar en hoe jouw natuurlijke talenten en gaven hier op aarde worden ingezet wat leidt tot het handelen dat je zonder nadenken uitdraagt. Het Pars of Spirit geeft aan hoelang het pad is dat we hebben af te leggen om ons weer te verenigen met dit pure geluk, onze Lichtkracht, onze Zon.

Spirituele Horoscoop Reading

In een Spirituele Horoscoop Reading zal ik al deze punten uit de Spirituele Dimensie voor je belichten, interpreteren en uitwerken. Ik verheug me erop om dit voor je te mogen doen. Ik hoor dan ook graag van je!*Photo by photo-nic.co.uk nic on Unsplash

Next Post

Negativiteit overwinnen door begrip over je Ascendant te creëren

vr feb 12 , 2021
In de buitenwereld zijn allerlei kwaliteiten van ervaringen en vibraties aanwezig. Wanneer de buitenwereld ons referentiekader is, kan dit al gauw overweldigend gaan aanvoelen. Waardoor […]
Negativiteit overwinnen