fbpx

De Spirituele Dimensie Cropped

De Spirituele dimensie geeft het pad aan dat kan worden gegaan door een ieder die als een vrij, oorspronkelijk en heel mens in het leven wenst te staan. Het is de astrologie van de ziel die laat zien hoe wij in overeenstemming met wie we werkelijk zijn, kunnen handelen. Maar ook hoe wij de levenskracht vrij, authentiek en mededogend kunnen gebruiken. En hoe we daarin trouw kunnen zijn aan ons diepste innerlijke weten en onze verlangens.

De Spirituele dimensie van de horoscoop is de astrologie van de ziel

Na je geboorte daal je langzaam maar zeker af in de materie. Van eenheid beweeg je naar afgescheidenheid en ga je handelen vanuit de persoonlijke wil. Totdat het verlangen naar afstemming op jouw oorspronkelijke essentie – wie je werkelijk bent – weer naar de oppervlakte komt drijven. Jouw innerlijke stem ontwaakt en nodigt je uit om de weg terug naar heelheid af te leggen waarin de ervaring van eenheid op je ligt te wachten. Dit maakt dat je los wilt komen van de beknellende patronen, verwachtingen en oordelen van je persoonlijkheid en de maatschappij. Daarvoor dien je de onvermijdelijke lessen van Chiron, Saturnus, Jupiter en Pluto te doorleven. Het is de Spirituele dimensie in jouw horoscoop die deze weg belicht en jou terug gidst naar je Diamanten bewustzijn.  

Van de Spirituele Dimensie naar de Aardse Dimensie

Voordat je dit pad kunt gaan, dien je eerst een persoonlijkheid te ontwikkelen en deze volledig te integreren. Jouw ziel heeft dit namelijk nodig om zich met het aardse te kunnen verbinden. Echter wanneer je incarneert, ben je hier niet meteen op afgestemd. Je wordt namelijk geboren met je originele staat van Zijn, waarin wj afgestemd bent op je zielsverlangen – dat gerepresenteerd wordt door Noordermaansknoop -, je intuïtieve weten – gerepresenteerd door de Zwarte Maan zone – en het eenheidsbewustzijn – waarin het ‘ik’ illusoir is – gerepresenteerd door de Diamant. In andere woorden: je bent nog volledig verbonden met de bron waardoor je nog vrij bent van de vorm, ofwel van het ‘ik’, het ego. Daarom kun je je nog verwonderen over alles om je heen waardoor je ook kan creëren zonder na te denken. Het gebeurt gewoon.

Desalniettemin merk je naarmate de eerste jaren van je leven verstrijken dat je er ook verstandig aan doen om tegelijkertijd te observeren hoe je je ‘zou moeten’ gedragen om te kunnen overleven. En dus neem je die gedragspatronen aan of over van je ouders of verzorgers waarvan je verwachten dat je daarmee in je behoeften zal worden blijven voorzien. Ofwel, je ontwikkelt een overlevingsstrategie.

Het kanaal naar de Spirituele Dimensie slibt dicht

Ieder punt in de horoscoop heeft een tegenovergelegen punt. Voor de Noordermaansknoop is dat de Zuidermaansknoop, voor de Zwart Maan zone is dat de zone van Priapus en voor de Diamant is dat ze Zwarte Zon. Deze punten die elk aan een uiteinde liggen, vormen samen een as. Door je aan te passen aan of het overnemen van de gedragspatronen van je ouders of verzorgers worden we steeds meer van onze Noorder- naar onze Zuidermaansknoop getrokken. De Zuidermaansknoop weergeeft de levensvormen en condities waarin je jouw persoonlijkheid, jouw ik, verder vorm kunt geven.

Ook sluit in dit proces het kanaal dat je verbind met de Zwarte Maan zone waardoor je naar haar tegenovergelegen punt, de zone van Priapus beweegt. De zone van Priapus weerspiegeld de gangbare gedragingen die je zonder veel moeite jezelf eigen maakt. Zo vorm je samen met de Zuidermaansknoop en de zone van Priapus de kenmerken van je overlevingsstrategie.

Als laatste beweeg je van de Diamant weg richting je Zwarte Zon. Dankzij de Zwarte Zon behoudt je je verbinding met het universum. Hierdoor kun je nog wel lichtpuntjes blijven ervaren die je inspireren waardoor het leven niet als een continue verlammende overlevingsstrijd aanvoelt.

Dankzij de herinnering kunnen we onze spirituele groei ontsluiten

Hoewel je – vanwege overmacht – de banden hebt verbroken met de Noordermaansknoop, de Zwarte Maan Zone en de Diamant; ze vergeten doen je niet. Althans niet volledig. De herinnering blijft altijd ergens aan je knagen en soms komen de energieën van deze punten als een lichtflits door je bewustzijn heen om je inzichten te verschaffen. Wellicht om je net dat zetje in de rug te geven dat je nodig hebt op bepaalde momenten. Doordat de herinnering in je bewustzijn blijft, kun je het je op een gegeven moment ook weer herinneren. Dit wordt ook wel het moment van ‘ontwaken’ genoemd. Veelal voorafgegaan aan een intense of traumatische gebeurtenis die ervoor zorgt dat je lang weggestopte angsten en wonden boven water komen drijven.

Cheiron: de sleutel tot het openen van de poorten naar de wijsheid van jouw ziel

Het is de planeet Cheiron die onze diepste wonden en/of trauma’s weergeeft op dit pad. Deze diepe wonden of trauma’s zijn overblijfselen van hetgeen waar je onder of aan hebt geleden in een vorig leven. Dit leven heb je de kans om het te helen, zodat je weer in je kracht kan komen. Dat is het paradoxale cadeau van Cheiron: uit jouw pijn komt de meest schitterende en edelmoedigste bloem tot bloei. Cheiron wordt daarom ook wel de ‘gewonde heler’ genoemd en de heerser van initiatie.

Initiatie is de sprong die je maakt wanneer je de oude bekende levenspatronen en gedragingen loslaat om jezelf af te stemmen op wie je werkelijk bent zonder te weten waar dat je heen gaat brengen. Cheiron toont je gedurende deze initiatie waar jouw uitdagendste hindernissen liggen in dit leven en waardoor je nu pijn en onzekerheid aantrekt en ervaart in bepaalde levensgebieden. Door ze te doorgronden, kan je ze helen en zul je meer en meer in je kracht komen.

Saturnus: de liefhebbende maar strenge vader

Saturnus fungeert hierbij als de strenge maar liefhebbende vader die je tot halt roept wanneer je te makkelijk over iets heen stapt of juist wanneer je in extremen handelt. Hierdoor kunnen je namelijk jezelf en/of anderen verwonden en dus karma creëren. Met behulp van het sterrenbeeld en het huis waar Saturnus in staat, laat hij zien waar je dit in vorige levens hebt gedaan. Wanneer een soortgelijke situatie zich in dit leven voordoet, is het Saturnus die je uitnodigt om het dit keer anders aan te pakken, zodat je je vrij kan maken van het karma uit vorige levens.

Een belangrijke vraag die Saturnus hierbij stelt is: “Waar maak je keer op keer dezelfde fouten? Ofwel: “Waar weiger je nog om op te groeien tot een verantwoordelijke volwassene?” Als Saturnus je deze vraag stelt, zal je dat kunnen merken doordat je ergens stagneert. Wat vervolgens gevoelens van frustratie en machteloosheid teweeg kan brengen wanneer je koppig Saturnus negeert. Het beste is om je eraan over te geven, want Saturnus geeft zich onder geen beding gewonnen.

Jupiter: al doende leert men

Op ditzelfde niveau kun je ook Jupiter tegen het lijf lopen. Alhoewel Jupiter bekend staat als de planeet van voorspoed, expansie en overvloed; heeft dit ook z’n limieten. Als je die limieten niet in acht neemt, maak je kennis met de keerzijde van de vreugdevolle Jupiter. Hij wil je dan bewust maken van de meer gewichtige facetten van het leven. Om je tot inkeer te laten komen stelt hij vragen als:

Hoe tolerant ben je?
Gedraag je je nu verantwoordelijk of juist onverantwoordelijk?
Handel je nu in extremen vanuit blind optimisme of niet?

En vooral vraagt hij je naar het “waarom” van dit alles.

Pluto: I know nothing bad is going to happen, but the feeling can be so intense

Pluto is de planeet die jouw grootste angsten aanwakkert en representeert, net zoals Saturnus oud karma. Dit leven heb je de kans om deze grote angsten en het bijbehorende karma te transformeren naar krachtbron door ze te doorgronden. Maar dat transformeren gaat niet zonder slag of stoot. Het is een heftig proces en gaat ook oneindig veel verder dan een uiterlijke gedragsverandering. Neptunes – de planeet van mystiek en spiritualiteit – en Uranus – de planeet van revolutie en intuïtie – dragen hier hun steentje in bij. Hoe? Dat is afhankelijk van het huis – de levensthematiek – waar ze in staan en de aspecten die ze vormen met de persoonlijke planeten en de assen van de horoscoop.

Wanneer je de angsten die Pluto representeert ‘kraakt’, kom je niet langer de mensen en situaties tegen die deze angst bij je triggeren. De ziekte in de ziel die was gecreëerd door deze intense angsten is dan geheeld en wordt vervangen door een nieuwe vorm van kracht, rust en wijsheid. Dit opent de weg voor je om de kwaliteiten van jouw Zwarte Maan Zone en Noordermaansknoop te gaan manifesteren zonder dat je ego je onderuit haalt. Er is dan sprake van een gezond ‘ik’-gevoel waarbij je ego als instrument van je Hogere Zelf fungeert en jouw Zon, het licht dat je bent, onbevreesd straalt. Zo bouw je samen met Cheiron en Pluto een brug tussen de aardse realiteit en spirituele vernieuwing; waarin je het pure geluk kunt ervaren.   

De Diamant en het Pars of Spirit

Wanneer je het pure geluk ervaart ben je weer verbonden met jouw Diamant. Dit is het punt dat weerspiegelt waar en hoe jouw natuurlijke talenten en gaven hier op aarde kunnen worden ingezet. En leidt tot het handelen zonder nadenken.

Het Pars of Spirit geeft aan hoelang het pad is dat je mag afleggen om je weer te verenigen met dit pure geluk. Jouw Lichtkracht. Jouw Zon.

Spirituele Horoscoop Reading

In een Spirituele Horoscoop Reading zal ik al deze punten uit de Spirituele Dimensie voor je belichten, interpreteren en uitwerken. Bewustwording hierop is de eerste stap naar het vergroten van je bewustzijn met betrekking tot wie je werkelijk bent. Ik verheug me erop om dit voor je te mogen doen. Ik hoor dan ook graag van je!*Photo by photo-nic.co.uk nic on Unsplash

Next Post

Negativiteit overwinnen door begrip over je Ascendant te creëren

vr feb 12 , 2021
In de buitenwereld zijn allerlei kwaliteiten van ervaringen en vibraties aanwezig. Wanneer de buitenwereld ons referentiekader is, kan dit al gauw overweldigend gaan aanvoelen. Waardoor […]
Negativiteit overwinnenNegativiteit overwinnen