fbpx

Fear

Angst wordt vaak afgeschilderd als een negatieve emotie die je niet dient. Maar als we heel basaal naar angst kijken, is het er om ons de energie te geven om te kunnen handelen áls er gevaar dreigt. Je kan dus eigenlijk zeggen dat angst er vóór jou is, mits je het correct interpreteert. Hoe je dat doet? Door je angst te bevragen!

Doorgrond je angst om er bovenuit te stijgen!

Angst ofwel bang zijn, is een diepgewortelde emotie die veelal in onze kindertijd n.a.v. een gebeurtenis is ontstaan. Op dat moment kon je de emotie niet aan, omdat je nog niet over het bewustzijn en de kracht beschikte wat daarvoor nodig was. Het kan hebben gevoeld alsof je het niet zou overleven wanneer je deze emotie toe zou staan er te mogen zijn. Daardoor is deze angst voor jou gaan aanvoelen als een soort doodsangst. Dit gevoel af kaatsen en het bestaan ervan niet erkennen, leek de oplossing.

Echter, wil dit gevoel, deze emotie wél graag gezien worden. Niet omdat het je ‘dood’ wil hebben of voor altijd een vervelend gevoel wil geven, maar omdat het je de waarheid wil vertellen. Onder deze angst zit namelijk de informatie die jij nodig hebt om te groeien – om boven deze angst uit te stijgen – waardoor jij verder kan komen op jouw levenspad. Daarom is hij altijd nog aanwezig op de achtergrond en blijft hij op je deur kloppen totdat jij hem vraagt binnen te komen. Pas wanneer je dat doet en je jouw angst aanschouwt voor wat of wie hij is – zonder jezelf er mee te vereenzelvigen – doorbreek je dit gedragspatroon.

Het klinkt zo makkelijk, maar waarom doen we het dan niet?

Dit komt doordat we onszelf veelal niet de tijd geven om écht te voelen of iets met ons resoneert. Of omdat het makkelijker lijkt om gewoon maar te doen. Of … name it. Onder het mom van: dan komt het vast wel goed of het zal wel zo zijn. Je past je dus aan. Echter ontneem je jezelf hiermee de mogelijkheid tot nadenken over wat voor jou goed voelt en daarmee het innemen van jouw ruimte. Je niet realiserend dat je dan voor de angst kiest. Waardoor je jezelf ondergeschikt maakt aan zowel jezelf als de ander.

Je realiseert je dat niet, omdat het een onbewust programma is in jezelf. Ontstaan in je kindertijd toen je nog afhankelijk was van je ouders/verzorgers om te overleven. Waarin je bezig was om uit te zoeken wie je moest zijn/wie je mocht zijn opdat zij jou in jouw essentiële fysieke en emotionele behoeften bleven voorzien. Vanuit de angst om hiervan geïsoleerd te worden, had je de moed niet om voor jouw waarheid te gaan staan. Waardoor je zó vast bent komen te zitten in die angst, dat je deze als waarheid bent gaan aanzien. Daarom projecteer je dit programma – onbewust – steeds weer op situaties in je leven: werk, school, relaties etc.

Veroordeel jezelf hier niet om, want zo gek is het niet

Van origine zijn we namelijk een kuddedier. Volgens de van Dale ‘een dier dat in de natuur in een groep leeft en weinig individueel gedrag vertoont’. We zijn dus allemaal geprogrammeerd om bij elkaar af te kijken hoe de ander ‘overleeft’. Oogt dit succesvol, passen we ons hierop aan. Weet dus dat jouw aangeleerde gedrag niet definieert wie jij bent. Het definieert wie jij denkt dat je bent.

Neem beslissingen vanuit intuïtie en kracht

Omdat we als kind niet hebben geleerd om écht stil te staan bij onze emoties, maar reageren vanuit ons reactieve gedragspatroon, geven we onze angst onbewust de ruimte. Maar vanuit je volwassen bewustzijn kan je dat nu wel doen. Je bent nu sterk genoeg om je angst in de ogen te kijken zonder je er mee te vereenzelvigen. En weet dat alles wat zich aandient op een moment in je leven, gedoseerd wordt gegeven. Je onderbewustzijn zal nooit meer op je bordje schuiven dan wat je op dat moment aankan.

Dus neem het roer weer in eigen hand en laat angst aan je voorbij varen! Word je vanaf nu bewust van waar je angst vandaan komt, voordat je reageert/over gaat tot actie. Vraag jezelf af of de reactie waartoe je je geneigd voelt écht van toepassing is op de huidige situatie of dat je reageert vanuit een oud patroon (reactief). Of omdat je denkt dat anderen het ook zo zouden doen (reactief). Geef jezelf de tijd en de mogelijkheid om jouw gevoel er te laten zijn om hier vervolgens naar te handelen op een manier die echt vanuit jou komt (proactief).

Onderstaande oefening helpt je daarbij en zal je laten zien dat de kern van jouw angst(en) nooit door één ‘laag’ bedekt wordt, maar door meerdere. Laagje na laagje kom je tot de kern en maak je jezelf vrij om jouw leven te gaan leven vanuit authenticiteit.

Oefening: van onbewust naar bewust

Kijk eens naar jezelf en naar jouw eigen angsten. Ga dan in gedachten terug naar één of meerdere situaties waarin je je angstig voelde. Beantwoord de volgende vragen voor jezelf en schrijf ze op om zo je angst te doorgronden.

  • Welke angst(en) had jij als kind?
  • Welke angst(en) heb je nu?
  • Als je kijkt naar de angst(en) die je nu hebt, door welk onderliggend programma uit het verleden wordt deze geactiveerd?
  • Waar in je lichaam voel je die angst?
  • Welke lichamelijke reacties voel je in je lichaam?
  • Kun je een verband leggen tussen deze lichamelijke sensaties en lichamelijke klachten die je ondervind, zoals steeds terugkerende pijn in de rug of een stijve nek?
  • Als je bewust voelt en objectief kijkt naar de situatie, welke onderliggende aannames kun je dan nu ontdekken in jouw programma?
  • Haal dan de identificatie eraf en realiseer je weer wie je in essentie bent. Ga daarvoor met jezelf in stilte. Want juist in de stilte dient het zich allemaal aan.  Dan kom je in verbinding met je ware essentie. En weet je van binnen uit wat je moet doen om het roer weer in eigen hand te nemen. Geef jezelf hiervoor de tijd en de ruimte.

“See yourself through your own eyes”

Next Post

De gevolgen van pestgedrag verklaard door de Wet van Aantrekking

ma jun 29 , 2020
Wanneer je gepest bent of wordt, is de kans groot dat jouw huidige relaties (vriendschappelijke, liefde, werk) niet overeenkomen met jouw behoeften en verlangens. Pestgedrag […]
PestenPesten