fbpx

Wanneer je gepest bent of wordt, is de kans groot dat jouw huidige relaties (vriendschappelijke, liefde, werk) niet overeenkomen met jouw behoeften en verlangens. Pestgedrag geeft je namelijk het idee dat jouw behoeften en verlangens er niet toe doen, dat je niet goed genoeg bent en dat je je moet aanpassen om er te mogen zijn. Maar niets is minder waar: jouw behoeften en verlangens doen er wel zeker toe. Het naleven ervan is zelfs noodzakelijk om relaties (en andere zaken) aan te trekken die op zielsniveau bij jou passen waardoor jij vanuit en in rust en balans kan leven. Hoe dat werkt? De wet van aantrekking biedt inzicht.

De gevolgen van pestgedrag verklaard door de Wet van Aantrekking

Hoe je reageert op pestgedrag is grotendeels afhankelijk van je kindertijd en hoe je toen hebt geleerd erop te reageren. Als kind bevinden we ons namelijk in onze egocentrische staat: we ontwikkelen ons ego. In deze periode kunnen we onszelf nog niet in alle volledigheid waarnemen. Gedurende deze staat geloven we dat alles ons overkomt door onszelf. Dit betekent dat wanneer je gepest wordt, je gelooft dat jij het pestgedrag zelf veroorzaakt hebt. Waardoor het gevoel van niet goed genoeg zijn ontstaat. Wanneer dit niet wordt weerlegd, maakt dit gevoel een verlangen wakker om er wél toe te doen en wél goed genoeg te zijn. Want keer op keer afgewezen worden voor wie je bent, wat je wilt en verlangt, is niet leuk.

Ik word onzichtbaar voor mezelf en de wereld

Om verdere afwijzing te voorkomen in de hoop je pijnlijke verlangens te bevredigen, zoek je bevrediging voor je behoeften buiten jezelf: bij anderen. Wanneer je gebukt gaat onder pestgedrag, betekent dit vaak dat je een afwachtende houding aanneemt. Je durft je eigen behoeften en verlangens niet meer uit te spreken. En je neemt genoegen met de aandacht die je krijgt. In andere woorden: je past je aan en zet je eigen verlangens en behoeften aan de kant ten behoeve van de ander. Want:

“Als je doet wat de ander wil, vindt de ander je leuk en mag je er zijn.”

Wanneer je dan vanbinnen ontevredenheid en een verdrietig gevoel ervaart over hoe er met je wordt omgegaan, vertel je jezelf dat het aan jou ligt en niet aan de ander. Terwijl dit gevoel eigenlijk aangeeft dat de relatie ergens uit balans is en dus niet bij jou past. Maar wanneer je leert dat het egoïstisch is om hier gehoor aan te geven, ga je, je eigen gevoel wantrouwen en afwijzen. Beetje bij beetje gaat hierdoor het contact met je eigen gevoel verloren. Daarbij ontstaat het sterke interne geloof dat er binnenin jou iets mis is en het niet waard is om van gehouden te worden.

Voorbeeld situatie

Als kind is Ruby vaak slachtoffer geweest van pestgedrag: buiten gesloten worden, uitgelachen worden etc. Ze merkt dat ze nu op 22 jarige leeftijd niet tevreden is met hoe haar vriendinnen met haar omgaan. Voor haar gevoel geeft ze hen altijd meer aandacht dan zij aan haar teruggeven. Maar als ze dit aankaart, zeggen haar vriendinnen dat ze zich niet moet aanstellen. In andere woorden: haar zienswijze wordt afgewezen. Omdat geen van Ruby’s vriendinnen het met haar eens is, begint ze aan zichzelf te twijfelen. Daarbij ontbreekt het Ruby aan de moed en het zelfvertrouwen om er verder op door te gaan. Uit de angst om weer alleen achter te blijven, kiest ze ervoor zich aan te passen aan de zienswijze van haar vriendinnen.

Ruby kiest ervoor zich aan te passen uit angst om er anders niet bij te mogen horen. Zich er niet van bewust dat deze keuze vanuit angst, de situatie op zowel de korte als lange termijn niet beter zal maken. De kans is hierdoor groot dat ze in relaties terecht blijft komen waarin ze niet tevreden is m.b.t. hoe er met haar wordt omgegaan. Dit alles heeft te maken met de wet van aantrekking.

De wet van aantrekking

Deze wet vertelt ons dat alles hier op aarde uit energie bestaat, wij als mensen dus ook. Dit betekent dus dat jij, ik en alle andere mensen ons eigen frequentie niveau hebben. Net zoals een radio: wanneer je jouw radio op een bepaalde zender zet, zendt deze een frequentie uit. Wanneer er een radiostation is die eveneens deze frequentie uitzendt, ontmoeten de frequenties elkaar. En kun jij luisteren naar hetgeen je wilt horen. 

Energie volgt je aandacht

Zo werkt het ook in het dagelijkse leven. Onze gedachten en gevoelens bestaan namelijk, net als bij de radio, ook uit frequenties. Alles wat jij uitzendt, komt overeen met gelijksoortige frequenties, ofwel woorden, gedachten en emoties in je omgeving. En dat trek je dan naar je toe. Dus wanneer jouw gedachten en gevoelens positief zijn, trek je ook andere positieve dingen aan. Zijn ze negatief, trek je dingen aan die deze negativiteit bevestigen. Dus wanneer je dingen aan wilt trekken die bij jou passen – waar jij blij van wordt – is het van belang dat jouw woorden, gedachten en emoties m.b.t. jezelf en je omgeving positief zijn.

Wees je bewust van waar je je aandacht op richt, want je krijgt het vast en zeker

Maar als je veel te maken hebt met pestgedrag en je weet niet hoe je je hier tegen kan verweren, zijn je woorden, gedachten en emoties over jezelf en de wereld vaak negatief. Waarmee je, ondanks dat het niet je bedoeling is, de boodschap naar het universum uitzendt dat je in de lagere trilling wilt blijven. Waardoor je mensen en situaties aantrekt die ook op deze lagere frequentie zitten die eigenlijk niet met jou resoneren, ofwel niet bij jou passen. Ergens voel/weet je dat er iets niet klopt. Maar wat dat is, daar kan je je vinger niet op leggen. Het ontbreekt je ook vaak, net als bij Ruby, aan de moed en het zelfvertrouwen om voor jouw waarheid te kiezen. Hierdoor blijft de cyclus zich alsmaar herhalen.

Met elke keuze die je maakt, verander je de toekomst

Om deze cyclus te doorbreken is het van belang om jouw negatieve overtuigingen en gedachten te gaan traceren en doorbreken. Zodat je er positieve voor in de plaats kan zetten. Het is hierbij allereerst van belang dat je je bewust wordt van het feit dat het hebben van unieke verlangens goed is. Dat jij hetgeen mag verlangen wat je hart je ingeeft. Volgens de spirituele wet van intentie en wens bestaat er zelfs een kracht die verlangens vervult. En die kracht overstijgt de kracht van andere mensen! Ten tweede wil ik dat je weet dat je niet enkel de behoeften van een ander hoeft te bevredigen ten koste van die van jezelf om leuk gevonden te worden en er te mogen zijn. Dat het verlangen naar evenredige aandacht en interesse in jou als persoon niet per definitie egoïstisch of verkeerd is.

De verhalen die je in je hoofd projecteert, bepalen wat je in je leven waarneemt

Maar wat wel goed is om je bewust van te zijn, is dat ieder mens z’n eigen manier en mate van geven en ontvangen heeft. De mate waarin jij geeft en wilt ontvangen kan daarom soms niet overeenkomen met die van de ander. Weet dat dit oké is en niet per definitie betekent dat jij of de ander “abnormaal” is. Er is geen sprake van goed of fout. Het is een verschil in behoefte, niets meer niets minder. De wet van aantrekking zegt ook wel een verschil in trilling/frequentie.

Een verlangen heeft zijn wortels in het hart en hoeft niet nagejaagd te worden in de buitenwereld

Om de mensen en situaties aan te trekken en relaties op te bouwen die bij jou passen, is het dus van belang dat je jouw frequentie gaat terugbrengen naar haar thuisbasis. Ga weer geloven in jouw verlangens, in jouw waarheid. Blijf ze aandacht geven en blijf ze trouw. Je zal zien dat hetgeen jij verlangt zich dan zal manifesteren en waarschijnlijk sneller dan je voor mogelijk hield!

Wil je hier graag ondersteuning in? Laat dan een berichtje achter en ik neem contact met je op 🙂

Next Post

Kleur: een krachtig middel voor bewustwording en ontwikkeling

zo jul 12 , 2020
De kleuren die jou aanspreken – die je draagt, terug ziet in je huis – kies je niet zomaar. Op een subtiele manier spiegelen ze jouw […]
KleurKleur