fbpx

Negativiteit overwinnen

In de buitenwereld zijn allerlei kwaliteiten van ervaringen en vibraties aanwezig. Wanneer de buitenwereld ons referentiekader is, kan dit al gauw overweldigend gaan aanvoelen. Waardoor het leven eerder als overlevingsstrijd kan worden ervaren dan als een blijmoedige ontdekkingsreis. Om deze vorm van negativiteit te overwinnen, is het de kunst om dat deel van het uiterlijke bewustzijn dat naar binnen sijpelt, te filteren. En alles wat onnodig is om je zielsverlangen te leven, buiten te sluiten. Hoe? Door begrip te creëeren over de werking van jouw Ascendant.

Negativiteit overwinnen door begrip over je Ascendant te creëren

Allereerst is het belangrijk om ons te realiseren dat negativiteit wordt gecreëerd, danwel door de buitenwereld, onszelf of een combinatie van beiden. Want wanneer we ons negatief voelen, is daar vaak een gebeurtenis aan vooraf gegaan, waardoor we in die negatieve spiraal terecht zijn gekomen. De vraag is alleen hoe? Het antwoord hierop kan lastig te duiden zijn. Zeker als je je (nog) niet bewust bent van de invloed van je horoscoop op je leven en daarmee de Ascendant. We zijn dan vaak gefocust op de buitenwereld en hoe we alles wat de buitenwereld aanbiedt, van ons verwacht, in onszelf kunnen persen om overal te “passen”.

Maar het is onmogelijk om overal aansluiting te vinden, althans op het niveau dat het je als ziel voedt. Juist doordat we desondanks toch proberen alles in onszelf te persen om de goedkeuring van de buitenwereld te genieten, raken we verdwaald. Immers kan jij alleen invloed uitoefenen op hetgeen wat in jou leeft. Wanneer we het dan toch op de manier van de ander proberen, maken we onpersoonlijk karma aan: karma dat niet bijdraagt aan de ontwikkeling van zowel onze ziel als onze persoonlijkheid. Daardoor raken we verstrikt in het doolhof van negativiteit: frustratie, minderwaardig voelen, negatieve gedachten en emoties etc. Want wat voor een ander werkt of de waarheid is, werkt niet persé ook voor jou of berust op jouw waarheid.

Jouw eigen unieke beleving van de wereld vormt de sleutel tot het overwinnen van negativiteit

Ieder mens stemt zich namelijk van nature selectief af op die ervaringen welke het meest met zijn/haar aard overeenkomen. Daarom neemt iedereen de wereld om zich heen op zijn/haar eigen unieke wijze waar. Hoewel ons vaak anders is verteld, is dit waar jouw eigen unieke kracht ligt. Het is deze kwaliteit binnenin jou waarmee jij de universele energieën vóór je kan laten werken en je eigen geluk kunt scheppen. Waaruit als vanzelf ook andermans geluk voortvloeit. Het is zelfs zo dat het punt van bewustzijn van ieder van ons een individueel referentiekader moet bezitten, wil het ook maar enige betekenis hebben. Wanneer we ons dat beseffen, gaat er een wereld voor ons open.

Het oneindige doolhof van afgescheidenheid

Maar omdat we in het verleden veelal zijn afgewezen voor onze kijk op de wereld en de maatschappij ons ook graag in een keurslijf duwt, zijn we de wereld gaan proberen waar te nemen door de ogen van anderen. Echter, wanneer we allemaal “hetzelfde” proberen te zijn, ontstaat er juist wrictie zowel intern als extern. Intern, omdat je steeds verder afraakt van jouw zielsverlangens. Extern, omdat de ander het desondanks vaak toch niet leuk vindt dat je zijn/haar gedrag kopieert en geeft dit vervolgens aan je te kennen. Waardoor je intern weer nog meer in de war raakt. Wanneer we ons dan niet bewust zijn van de rol van onze Ascendant in onze horoscoop en dus in ons leven, raken we steeds verder verstrikt in het oneindige doolhof van afgescheidenheid.

Hoewel het afkijken van gedrag een nuttige overlevingsstrategie was voor het eerste deel van je leven, merk je nu dat het wringt. Dat je hier uit wilt breken; dat het anders kan en mag.

Door begrip te creëeren op jouw Ascendant voorzie je jezelf als het ware van een kader waarbinnen je de aspecten van het leven vindt die jouw hoogste goed dienen. Waardoor je onpersoonlijk karma en dus negativiteit kunt overwinnen en de lessen van jouw persoonlijke karma kunt oplossen. De Ascendant weerspiegelt dus meer dan enkel iemands uiterlijke verschijning of iemands persoonlijke kijk op het leven, zoals veelal wordt aangenomen.

Het verschil tussen persoonlijk en onpersoonlijk karma

Er is een wezenlijk verschil tussen persoonlijk en onpersoonlijk karma. Bij persoonlijk karma krijgen we ervaringen ofwel lessen op ons pad om inzichten te verwerven die uiteindelijk tot ontwikkeling leiden. Daarbij wordt ons leven, elke keer dat we een persoonlijk karmische les leren, lichter. Je hoeft dan namelijk niet langer meer de gedachten, emoties of houdingen met je mee te dragen die deel uitmaakten van die les. Bij onpersoonlijk karma hechten we ons aan zaken en situaties die niet bijdragen aan onze ontwikkeling en die maken ons daarom “zwaarder”. Hierdoor raakt onze levensstroom uit balans waardoor we verwijderd raken van onze eigen identiteit. Waardoor we als het ware als kip zonder kop op zoek zijn naar wat ons vervulling zal schenken.

Negativiteit van het onpersoonlijk karma overwinnen

Om de negativiteit die het onpersoonlijk karma met zich meebrengt te overwinnen, is het belangrijk om erbij stil te staan dat niet alle gebeurtenissen voor jou bestemd zijn. En dat het daarom onmogelijk is om controle te hebben over of uit te oefenen op de buitenwereld. Het is een concept van het ego dat uit verbinding is met de ziel dat beweert dat we dat wel zouden kunnen. Immers is het enige waar we controle over hebben en op kunnen uitoefenen, onszelf. We kunnen de buitenwereld niet “temmen”. Maar we kunnen wel intern de nodige aanpassingen en transformaties ondergaan waardoor de buitenwereld er ook anders uit zal gaan zien. Waardoor je andere dingen zult gaan aantrekken die afgestemd zijn op jouw oorspronkelijke energie frequentie. Waardoor je je weer verder kunt ontwikkelen en steeds meer het leven van je dromen ook echt kunt gaan leven.

Ontbind je van alles dat niet overeenstemt met het kader van jouw Ascendant

Om ons zielsverlangen te kunnen gaan leven, hebben we onze eigen bron van creativiteit aan te spreken. Door allereerst in contact te komen met wie we werkelijk Zijn. Hiervoor is het dus belangrijk dat we ons gaan ontbinden van alles wat niet aansluit bij het kader van onze Ascendant. En daarom niet bijdraagt aan ons hoogste goed. Denk hierbij bijvoorbeeld aan zowel de dagelijkse fysieke als digitale informatietoevoer. Dus zowel alles en iedereen die je op een dag tegenkomt als de verschillende nieuwsbrieven die je op een dag leest en alle advertenties en posts die je voorbij ziet komen op Social Media.

Wanneer we op zoveel plaatsen tegelijk “aanwezig” proberen te zijn, is de kans namelijk groot dat we te veel informatie binnenkrijgen wat lang niet allemaal aansluit bij het kader van onze Ascendant en ons zielsverlangen. Door deze “information overload” verlammen we als het ware en kunnen we niks zelf produceren. We zijn er als mensen namelijk niet op gebouwd om continu “aan” te staan en allerlei informatie te verwerken. We zijn geen computers. En zelfs als we een computer te veel informatie in één keer willen laten doen verwerken, bestaat de kans dat deze crasht en dan is het uit met de pret. Als wij mensen “crashen” zijn we burn-out, bore-out, depressief etc. Dan kunnen we net als een gecrashte computer niks meer.

Van binnen naar buiten i.p.v. van buiten naar binnen

Om onze eigen bron van creativiteit aan te spreken, hebben we daarom eerst leeg te worden door ons volledig op onszelf te concentreren. Dat doen we door van binnen naar buiten te kijken i.p.v. van buiten naar binnen. Stel jezelf daarom eens de volgende vragen: “Wat van alle informatie en prikkels die ik tot mij neem op een dag voedt mij nu écht?” En “Krijg ik er energie van en wordt ik erdoor gemotiveerd om te gaan creëeren? Of gaat mijn energie juist omlaag en wordt ik passief?”

Hierbij biedt de Ascendant je een leidraad. Het symboliseert namelijk onze persoonlijkheid die het medium is via waar ons innerlijk in contact staat met de buitenwereld. Wanneer we begrip hebben van hoe onze Ascendant werkt, fungeert ze als een soort filter die haarfijn weet wat wel aansluit bij het bereiken van ons hoogste goed en wat niet. Waardoor we de negativiteit in ons leven keer op keer kunnen overwinnen en onpersoonlijk karma weten te vermijden. Wat het weer gemakkelijker maakt uitdrukking te geven aan ons zielsverlangen dat word gerepresenteerd door de Zuider- en Noorder Maansknoop.

Vragen die je jezelf kan stellen om te bepalen of jij van buiten naar binnen kijkt i.p.v. andersom:

  • Beschouw je alles wat de buitenwereld je te bieden heeft als zaken die je kunnen garanderen van een grotere mate van zekerheid dan hetgeen je innerlijk ervaart?
  • Ervaar je je binnenwereld als leeg en de buitenwereld als vol?
  • Neig je ernaar om alles wat de buitenwereld te bieden heeft in je op te nemen om je zo “voller” te voelen?
  • Ben je gevoelig voor/ga je gemakkelijk mee in rages?
  • Probeer je bevestiging voor jezelf te krijgen door middel van goedkeuring van anderen?

Kan je de meeste vragen met “ja” beantwoorden? En wil je leren hoe jij je kan bevrijden van jouw onpersoonlijk karma om zo negativiteit te overwinnen en gehoor te gaan geven aan je zielsverlangen?

Ik verheug me er op om dit samen met jou te gaan onderzoeken in de Fearlessly Feminine Journey waarbij we ook de rest van jouw horoscoop erbij gaan betrekken. Ik hoor dan ook graag van je!* Inspired by Martin Schulman – De Ascendant, de poort tot ons karma
* Photo by Drew Graham on Unsplash

Next Post

Van angst en terughoudenheid naar Fearlessness en Levenslust

do jun 17 , 2021
Het kleine meisje dat jullie op bovenstaande foto zien, is Femmie van 2 jaar. Hier was ik zuiver verbonden met mijn mijn zielsverlangen – Noordermaansknoop – en […]
Het OordeelHet Oordeel