fbpx

Pluto

De planeet Pluto staat symbool voor de frustratie die we in onszelf ervaren. Deze is ontstaan na een traumatische gebeurtenis in dit leven dat verband houdt met een vorig leven. Frustratie, omdat we wel uitdrukking willen gevenaan ons ware spirituele wezen, maar dit niet meer durven, omdat deze op dat ene moment werd afgewezen. Pluto is daarom een energie die in jezelf zit, die je zelf in stand houdt en is daarmee jouw uitdaging. Lukt het je niet om de wortel van je frustratie boven de grond te krijgen, ontstaat er frustratie en strijd. Lukt het wel, dan ben je “er”. Dan heb je Pluto gekraakt en heb je jezelf bevrijd van de identificatie met de fysieke (spanning) en psychologische (angst) delen van je wezen.

Pluto is uiteindelijk de planeet van de eenheid en vrede

Pluto is een planeet die in 1931 werd ontdekt en heeft haar naam te danken aan Plutonium, de stof die een atoombom tot een atoombom maakt. Wanneer we Pluto nog niet gekraakt hebben in onszelf, voelt haar energie namelijk precies zo aan. Als een bom die ieder moment kan exploderen. Om dit te voorkomen, onderdrukken we deze energie met alles wat we in ons hebben. Maar energie wil en moet bewegen. Daarom gaat ze zich op andere manieren proberen te manifesteren. Bijvoorbeeld in de vorm van fysieke pijnen, negatieve gedachtepatronen en irrationele angst gevoelens.

Waarom onderdrukken we de energie van Pluto als het zoveel discomfort veroorzaakt?

Dit heeft te maken met de traumatische ervaring die eraan ten grondslag ligt. Een trauma is een kwetsing van de psyche op zielsniveau door een hevige gemoedservaring waardoor een verdringing ontstaat. Door dit trauma worden je Pluto en Zwarte Maan – die volgens de spirituele astrologie in de Ziel verankert zijn – gesplitst. De Zwarte Maan die symbool staat voor onze Ziel en haar intuïtie wordt op dit moment als het ware uit je bewustzijn geslingerd. De angst die de traumatische ervaring voedt, is namelijk zo groot dat de Ziel en haar intuïtie het niet kunnen verdragen. In de praktijk houdt dit in dat je haar gaat wantrouwen waardoor je uit verbinding raakt met deze super power.

Pluto is de onderliggende energie die de gefrustreerde stem van je ego activeert

Pluto daarentegen blijft wel aanwezig in je bewustzijn. In de vorm van een zeer pijnlijke frustratie. Deze pijnlijke frustratie heb je voor jezelf uit te werken, daarom blijft zij in jou aanwezig. Maar omdat traumatische ervaringen veelal plaatsvinden in onze kindertijd en het ons nog aan de tools en het bewustzijn ontbreekt om deze frustratie op te lossen, onderdrukken we het en daarbij onze angsten. We proberen daarom onze omgeving vanuit angst te controleren. Deze pijn is namelijk zó oncomfortabel, zó uitdagend en zó vernietigend voor het individuele zelf, dat we ons hele leven bezig zijn om het te vermijden. Daarom ontwikkelen we een persoonlijkheid gefundeerd op manieren van zijn, denken, doen en overtuigingen die ons helpt om deze pijn te onderdrukken. Dit is precies wat het ego doet.

Jouw frustraties zijn reflecties van de pijn die opgeslagen ligt in je hart

De splitsing van de Zwarte Maan en Pluto is daarom het moment dat je ego ontstaat. Dat de gevoelige psyche, ook wel de egoïc mind genoemd, haar intrede doet. En je je mind de onmogelijke opdracht geeft om er alles aan te doen om nooit meer zo’n intense pijn te hoeven ervaren. Onmogelijk, omdat er geen kracht of entiteit in de wereld bestaat die je voor je angst kan beschermen of je ervoor kan beschermen het ooit weer te ervaren. Angst is onderdeel van het leven. Het is een object dat aanwezig is hier op aarde dat we hebben te doorvoelen evenals blijdschap en Liefde. Alleen zo kunnen we boven onze angst uitstijgen.

Wanneer we onze angst niet verwerken, wordt het opgeslagen in ons hart. Ons hart wil bevrijd worden van deze pijnlijke energie en gaat daarom signalen afgeven. Deze signalen manifesteren zich meestal in de vorm van negatieve gedachten en overtuigingen, fysieke pijnen en irrationele angstgevoelens. Het is door deze reflecties van het Hart, dat we zoveel onrust kunnen voelen gedurende de dag. Hoewel het anders kan lijken, zijn deze reflecties een roep van je hart om haar te helen van de pijn die ze heeft opgeslagen in haar centrum.

Het onveilige masker dat veilig lijkt

Tot het moment dat we deze roep horen en erkennen, zijn al onze handelingen gebaseerd op de onbewuste angsten die onze Pluto energie orkestreert. Hoe we ons kleden, het ideale gewicht dat we proberen te bereiken en behouden, de manier waarop we praten, zelfs onze waarnemingen. Zolang we Pluto nog niet hebben gekraakt, heeft vrijwel alles wat we doen tot doel om onze diepste pijn te onderdrukken. Hoewel we denken de pijn de baas te zijn, nodigen we de pijn op deze manier alleen maar meer uit in ons leven. En wordt ons leven gecontroleerd door deze pijn. Want elke keer dat we iets doen met het incentive om onze pijn te vermijden, activeren we juist onze diepste pijn. Waardoor, iedere keer als iemand ons afwijst, we die diepe pijn in ons hart weer ervaren.

Onze pijn die voortkomt uit angst is daarom niet te ontlopen noch te vernietigen.Wat we wel kunnen doen, is boven onze angst uitstijgen. Hiervoor hebben we Pluto te kraken. En niet één keer, nee, keer op keer. Omdat angst een object is hier op aarde en we het daarom niet kunnen ontlopen noch vernietigen, zal deze energie zich continu in ons leven kunnen manifesteren. Om onszelf vrij te blijven waren van de negatieve spiraal die het veroorzaakt als we erin meegaan, hebben we ten alle tijden bewust en mindful te blijven.

Het kraken van Pluto

Dit begint met het besluit te nemen dat je je niet langer identificeert met die negatieve innerlijke stem die de hele dag tegen je aan babbelt. Dat je niet langer meegaat in de verhalen die deze je vertelt. Door de bereidheid te hebben en te tonen om verantwoordelijkheid te nemen voor jezelf, je gedachten en je gedrag. Om alles wat je ooit voor waar hebt aangenomen, op de proef te stellen. En alles wat je ooit voor onwaar hebt aangenomen, voor waar aan te nemen. Door alles en iedereen dat in dit leven op je pad komt, als spiegel te gebruiken en als leraar te zien. En je lessen hieruit te trekken. Door in overgave te gaan en hoe eng het kraken van Pluto ook mag lijken, je ogen op het lichtpuntje aan het einde van de tunnel te houden. Want na regen, komt altijd zonneschijn.

Toewijding brengt je terug naar het eenheidsbewustzijn

Pluto

Bewustzijnsontwikkeling, meditatie, yoga, journaling, soundhealing etc. zijn allemaal waarachtige tools om ons door het procesvan het kraken van Pluto te laten gidsen. Deze helpen ons namelijk om energetische blokkades te doorbreken. Ook leren ze ons o.a. om wanneer we onrust ervaren in onszelf, deze vorm van angst in onze observerende staat waarnemend door ons heen laten gaan zonder ons ermee te identificeren. Dat zorgt ervoor dat het oplost en ons niet meer triggert. Het bestaat nog wel, we worden er alleen niet meer door geaffecteerd. Waardoor je je weer verbindt met je intuïtie en het eenheidsbewustzijn. Waardoor je het leven weer kan gaan beleven als een blijmoedige ontdekkingsreis. Waarin je angst je niet langer controleert en passief maken, maar je haar energie constructief leert in te zetten. Als motor om datgene te gaan doen waar je het diepst naar verlangt en wat tevens de wereld nog sprankelender maakt.

Pluto is het breekijzer dat ons toegang verschaft tot een vredevolle wereld

Uiteindelijk zijn onze Plutonische angsten en frustraties dus een uitnodiging om ons terug te laten keren naar eenheid in onszelf en met elkaar. Wat tot vrede leidt. Maar zolang niet iedereen zich hiervan bewust is, deformeert haar energie zich in ons. En worden we innerlijk als het ware in tweeën gesplitst in polaire energieën. Ik wil je daarom uitnodigen om jezelf voor te nemen Pluto te gaan kraken en te blijven kraken. Wil je hier graag hulp en ondersteuning bij?

Geïnspireerd door:

  • The untethered soul – Micheal A. Singer
  • Het kraken van Pluto – Bastiaan van Wingerden

Photo’s by: