fbpx

Trouw blijven aan jezelf


Ergens diep van binnen voel en weet je dat je meer in je mars hebt, dat je anders bent en dat het leven dat je tot nu toe hebt geleefd eigenlijk niet volledig resoneert met wat je werkelijk voor ogen hebt. Maar de weg daar naartoe lijkt onbegaanbaar. Het voornemen om trouw te blijven aan jezelf, aan je innerlijk Weten, wordt namelijk door allerlei prikkels van buitenaf aan het wankelen gebracht. En precies daar zit ‘m de crux: we kijken veelal van buiten naar binnen i.p.v. andersom. Dat is nu net wat ons aan het wankelen brengt. Om deze tendens in onszelf te herstellen, helpt het om bewustzijn te creëren op de Zuider- en Noordermaansknoop en de Zwarte Maan en de Zone van Priapus.

Waarom trouw blijven aan jezelf zo onnatuurlijk kan aanvoelen

Dit jaar ging voor mij van start met veel grote levensvragen. Wie ben ik nu echt? Wat van alles dat ik heb geleerd in de afgelopen 28 jaar sluit aan bij mijn essentie? Wat in dit geheel is nu écht van mij? En waarom ben ik hier? Waarom zijn WE hier? Wat is het doel en nut van het bestaan op aarde?

Allemaal vragen die geheel relevant zijn, maar waar ik niet direct antwoord op had en dàt beangstigde me. Waarom? Omdat ik de controle wilde houden, ik wilde vast blijven houden aan de vorm zoals ik hem kende. Want daarin vond ik zekerheid en bedding; wist ik van de hoed en de rand. Maar om een bezield leven te kunnen leiden, hebben we de vorm los te laten, in het diepe te springen en ons over te geven aan de stroom van het leven zonder direct te hoeven weten wat de antwoorden op onze vragen zijn of hoe morgen eruit zal zien.

Lilith en de zone van Priapus & de Zuider- en Noordermaansknoop

Dit is een universele natuurwet die is terug te vinden in de spirituele punten van een ieders horoscoop en wordt gerepresenteerd door de Noordermaansknoopwaar we als ziel naar verlangen in dit leven en de Zwarte Maanonze intuïtie. Maar is veelal iets dat we gaandeweg ons leven vergeten. Hoe dat kan? Dat zal ik je uitleggen: Tot ongeveer ons zesde levensjaar hebben we een zuivere verbinding met onze Noordermaansknoop en Zwarte Maan. Maar na ons zesde jaar verliezen we grotendeels het contact hiermee. Er doen zich dan namelijk vaak situaties voor die maken dat we ons kanaal – onze intuïtie – gaan wantrouwen waardoor we ons gaan aanpassen aan de vorm die aan ons gespiegeld wordt.

De afdaling van Noorder- naar Zuidermaansknoop

Trouw blijven aan jezelf

Wanneer we ons conditioneren in de vorm die aan ons gespiegeld wordt, vergeten we onze werkelijke essentie en bewegen we ons – vanuit onze horoscoop gezien – naar de tegenovergestelde punten van de Noordermaansknoop en de Zwarte Maan: de Zuidermaansknoop en de Zone van Priapus. Bijvoorbeeld: als onze Noordermaansknoop zich in het teken Boogschutter bevindt, bewegen we naar het tegenovergestelde teken Tweelingen. En als onze Zwarte Maan in het tegen Vissen staat, bewegen we naar het tegenovergestelde teken Maagd. Hier gaan we ons dan tot ongeveer ons 28e – 30e jaar volledig richten op het ontwikkelen van onze persoonlijkheid, ons ego.

We kunnen ons gemakkelijk vereenzelvigen met de gedragingen en neigingen die we hier vinden. Ook vinden we direct meer aansluiting bij de tijdsgeest waar we in leven. We hebben eindelijk het idee dat we er mogen zijn: we worden geaccepteerd i.p.v. afgewezen. Hoewel we ergens vaak wel voelen dat dit een schijn zekerheid is, zijn we bereid om dit gedrag desondanks voort te zetten.

All magic comes with a price

Hoewel het misschien zo klinkt, behoeft dit geen verkeerde ontwikkeling te zijn. Door ons met deze punten te verbinden, creëren we namelijk de mogelijkheid om onszelf kwaliteiten en vaardigheden te herinneren en opnieuw aan te meten die onze ziel nodig zal hebben om zelfverzekerd door te kunnen schijnen wanneer de tijd daar is om de sprong terug te maken naar de Noordermaansknoop.

Maar het betekent wel dat we het grootste deel van ons leven, vanuit een ander bewustzijn hebben geleefd waardoor we uit verbinding zijn geraakt met wie we werkelijk zijn. Wanneer we dan de pull van onze Noordermaansknoop voelen om terug te keren naar wie we werkelijk zijn en om onze verworven persoonlijkheid traits te vermengen met die van onze ziel, kan het onwennig voelen om daar gehoor aan te geven. Het gaat namelijk niet als vanzelf, zoals het afdalen naar de Zuidermaansknoop. De sprong terug naar de Noordermaansknoop is namelijk een bewuste keuze. Wat betekent dat je er bewust voor kiest om tegen de stroom van je conditioneringen en geneigdheden in te gaan om nieuw en eigen gedrag te ontwikkelen. Wat compleet tegengesteld is aan wat je altijd hebt geloofd. Het betekent ook dat je alles wat je als onmogelijk hebt ervaren, voor mogelijk mag gaan houden. En dat je de buitenwereld niet langer meer als leidraad hanteert, maar je binnenwereld. Dat is uitdagend!

Dit gaat niet over één nacht ijs

Na die eerste bewuste keuze zullen er nog meer bewuste keuzes volgen die nodig zijn om de verbinding met de Noordermaansknoop te versterken. Op dit pad komen we dan ook verschillende obstakels en uitdagingen tegen die ons op onze grondvesten kunnen doen trillen. Soms zal de grond zelfs onder onze voeten vandaan worden geslagen. Waardoor het lastig kan zijn om trouw te blijven aan dit deel van jezelf. En het kan op die momenten verleidelijk zijn om weer af te zakken naar de bekende wateren van je Zuidermaansknoop.

Trouw blijven aan jezelf betekent vrij blijven van de vorm

Hoewel ook dit niet verkeerd is, zullen we toch merken dat wanneer we ons hier weer willen ‘vestigen’, dit al gauw gaat beknellen. Als ziel willen we namelijk groeien en daarvoor hebben we vooruit te gaan door vrij te blijven van de vorm. Onszelf vastzetten in de oude vorm is de beknelling die we dan voelen. Want ondanks dat het wel oké aanvoelt, schenkt het ons eigenlijk niet waar we zo naar verlangen. Het is hierdoor dat we uit verbinding raken met ons innerlijk kompas – ons innerlijk Weten – en ons stuurloos kunnen voelen. Want we kijken dan van buiten naar binnen i.p.v. andersom, waardoor we niet meer weten welk pad het juiste is voor onszelf.

Laat de controle los en kies voor leven vanuit overgave

De oplossing ligt in het loslaten van de controle door ons er bewust van te zijn dat elke stap die we zetten, niet aan ons persoonlijk kan worden toegeschreven. We worden hierin namelijk geleid door onze hogere leiding. Wijzelf geven slechts uitdrukking aan deze energie die door ons heen stroomt. De volgende stap is dan om ons hieraan over te geven door vrede te sluiten met het feit dat we niet weet wat en waar ons dat gaat brengen. Dat, dat oké is. Zodat we in vertrouwen even helemaal leeg kunnen worden en ontspannen. Vanuit deze ontspanning kan dan weer nieuw leven, ofwel nieuwe ideeën geboren worden.

Maar hoe houd je je dan staande in het niet weten? En hoe kan je desondanks tóch trouw blijven aan jezelf?

Wat mij helpt op deze momenten, is om de balans van mijn leven weer even op te maken. Door mijn horoscoop erbij te pakken. Dit is namelijk de blueprint van wie ik werkelijk ben. Het vertaalt de zuivere vorm waarin ik hier op aarde ben geïncarneerd, met welke talenten en gaves ik ben geboren. Ook openbaart het mijn trauma’s en wonden en hoe ik hiermee om kan gaan. Door m.b.v. deze kennis vervolgens terug te blikken op m’n leven, herinneringen op te halen en te kijken wat de situaties uit mijn herinneringen me hebben gebracht en hoe dat in verbinding staat met mijn horoscoop, vind ik mijn fundament weer terug. Ook kom ik dan vaak weer tot nieuwe inzichten die mij helpen om mijn nieuwe koers uit te zetten.


Trouw blijven aan jezelf


* Photo by emma valerio on Unsplash

Next Post

De Spirituele dimensie van de horoscoop is de astrologie van de ziel

ma feb 8 , 2021
De Spirituele dimensie geeft het pad aan dat kan worden gegaan door een ieder die als een vrij, oorspronkelijk en heel mens in het leven […]
De Spirituele DimensieDe Spirituele Dimensie